Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
317951
วันนี้วันนี้44
เมื่อวานเมื่อวาน247
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1318
เดือนนี้เดือนนี้6251

เข้าสู่ระบบ
"ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงของไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"
โดยคณะครู-นักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จัดกิจกรรมรักษ์ประเพณี วิถีเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเรียงสู่อาเชี่ยน
7 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ให้การต้อนรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เถิน 3 สพป.ลำปางเขต 2
ที่มาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
7 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
โดยคณะครู นักเรียน แต่ละสายชั้นไปวัดต่าง ๆ ในเขตเมืองลำพูน
29 กรกฏาคม 2558
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
จัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาไปวัดพระธาตุหริภุญชัย
โดยคณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.4
29 กรกรฎาคม 255

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนรับการนิเทศ 
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
จากคณะกรรมการนำโดย ผอ.วิลาศ  ศรีพายัพ
27 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 นางทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby