Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
235384
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน153
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1116
เดือนนี้เดือนนี้3760

เข้าสู่ระบบประกาศ ฉบับที่ 9 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐบาลและเอกชน
หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23-25 พ.ค.2557
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เปิดเรียนวันพุธที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  เรียนเรียนวันศุกร์ที่ 16  พฤษภาคม 2557
********
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปิดเรียนวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


 

ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพแบบเข้ม ระดับ ม.1-3
ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2556
ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มาเป็นประธานเปิดค่ายฯ
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน
 

"งานดอกบัวบานรวมใจก้าวไกลสู่สากล"
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนส่วนบุญฯ การแสดงของนักเรียนแต่ละสายชั้น
 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ จบ ป.6 จำนวน 201 คน
21 มีนาคม 2557
 นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby