Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
237878
วันนี้วันนี้208
เมื่อวานเมื่อวาน156
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้720
เดือนนี้เดือนนี้364

เข้าสู่ระบบ
สพป.ลำพูน เขต 1 พบเพื่อนครู : กิจกรรมนิเทศสัญจร
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลลำพูนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศสัญจร ของ สพป.ลำพูน 1
2 มิถุนายน 2557


 
 
 

"โครงการรณรงค์วันงดสูบบหรีโลก"
คณะครู-นักเรียน สายชั้น ป.6 เข้ากิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
กับโรงพยาบาลลำพูน  โดย กลุ่มงานจิตเวช

29 พฤษภาคม 2557
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนมอบอาหารว่าง
เนื่องจากการปิดโรงเรียนกระทันหัน จากประกาศของ คสช.
ทำให้อาหารว่างของโรงเรียนเหลือทางโรงเรียนจึงมอบให้
สพป.ลำพูน เขต 1, โรงพยาบาลลำพูน,เรือนจำสังหวัดลำพูน , เทศบาลเมืองลำพูน ฯลฯ
23 พฤษภาคม 2557
 
ประกาศ ฉบับที่ 9 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐบาลและเอกชน
หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23-25 พ.ค.2557
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เปิดเรียนวันพุธที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  เรียนเรียนวันศุกร์ที่ 16  พฤษภาคม 2557
********
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปิดเรียนวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


 


ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby