Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
298459
วันนี้วันนี้82
เมื่อวานเมื่อวาน112
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้648
เดือนนี้เดือนนี้4847

เข้าสู่ระบบ
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลำพูน
เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโดยใชเทคโนโลยี
จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4 - 8 พฤษภาคม 2558
 

"ดอกบัวบานสืบสานล้านนาสู่สากล"
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันสิ้นปัีการศึกษา "งานดอกบัวบาน"
เพื่อเทิดพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกในวันสิ้นปีการศึกษา 2557
31 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

"ทำบุญตักบาตรสามเณร 84 รูป"
คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน 84 รูป
  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
30 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

"พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน"
คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับวัดพระธรรมกาย
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 84 รูป
ณ.วัดพระยืน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
27 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 นางทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby