Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
224605
วันนี้วันนี้94
เมื่อวานเมื่อวาน150
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้935
เดือนนี้เดือนนี้4406

เข้าสู่ระบบ
วันมาฆบูชา โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณะครู นักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันมาฆาบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชา
13 กุมภาพันธ์ 2557
 

ค่ายลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ สายชั้น ป.4
ได้จัดกิจกรรมลูกเสือที่วัดรมณียาราม ผู้บำเพ็ญจัดที่โรงเรียนและสนามกีฬาฯ
10 กุมภาพันธ์ 2557
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Stra Qualit  Award)
ปีการศึกษา 2556
 31 มกราคม 2556
 

คณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
สพป.กรุงเทพมหานคร ที่ได้มาศึกษาดูงาน
24 มกราคม 2557
 


โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วม กับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาการศึกษา

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา
และสนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อโรงเรียนส่วนบุญฯ

20 มกราคม 2557
 นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby