Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
264375
วันนี้วันนี้43
เมื่อวานเมื่อวาน266
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1388
เดือนนี้เดือนนี้1533

เข้าสู่ระบบ
คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการทัศนีย์ บุญมาภิ บริเวณหน้าเสาธง
3 พฤศจิกายน 2557
 

การประชุม สัมมนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21
ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ก่อนเปิดภาคเรียน 2
31 ตุลาคม 2557
 
 

คณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมถวายวางพวงมาลา
เนื่องในวัน วันปิยมหาราชที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 
 

คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนอนุบาลลำพูน
ให้การต้อนรับ ผอ.ทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน คนใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

 นางทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby