Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
224922
วันนี้วันนี้73
เมื่อวานเมื่อวาน181
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้73
เดือนนี้เดือนนี้4723

เข้าสู่ระบบ
ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพแบบเข้ม ระดับ ม.1-3
ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2556
ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มาเป็นประธานเปิดค่ายฯ
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน
 

"งานดอกบัวบานรวมใจก้าวไกลสู่สากล"
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนส่วนบุญฯ การแสดงของนักเรียนแต่ละสายชั้น
 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ จบ ป.6 จำนวน 201 คน
21 มีนาคม 2557
 

งานวันวิชการโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Indepdent Study : IS)

มีคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
18 มีนาคม 2557

 

 

 
 

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
คณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ 18 จังหวัดภาคเหนือ
ณ.สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 16 มี.ค 57

อ่านเพิ่มเติม...

 นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby