Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
231825
วันนี้วันนี้47
เมื่อวานเมื่อวาน154
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้201
เดือนนี้เดือนนี้201

เข้าสู่ระบบ
"ค่ายนักวิทยาศาตร์น้อย"
โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเมือง 1
จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

29 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ป.1 "เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม"
  25 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2  "เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม"
คณะครูและนักเรียนได้ทำบุญตักบาตรพระทุกวันศุกร์
ระหว่างเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน
18 กรกฎาคม 2557
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมประกวดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรรษา และแห่เทียนพระราชทานไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัย
10 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
มีกิจกรรมบวชสามเณร 5 รูป กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายต่าง ๆ
10 กรกฎาคม 2557
 นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby