ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต และภาษาอังกฤษ  

ระดับชั้น ป.1/1  ป.1/5 ป.4/1 และป.4/5 ในปีการศึกษา 2559

ที่มอบตัวนักเรียนแล้ว..

ให้นำแบบ ปพ.5  สมุดประตัวนักเรียน  สมุดสุขภาพจากโรงเรียนเดิม

มาส่งให้โรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ห้องธุรการฯ 

ในวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2559