โรงเรียนอนุบาลลำพูนประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 - 10 มีนาคม 2559

ขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่

ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

หรือ โทร 053-511087