โรงเรียนอนุบาลลำพูนประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 -3 มีนาคม 2559

ขอระเบียบการได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

หรือ โทร 053-511087