โรงเรียนอนุบาลลำพูน   รับสมัครนักเรียนใหม่ในปี  2560  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   053-511087  ทุกวันไม่เว้นไม่หยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป