Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
229935
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน195
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1116
เดือนนี้เดือนนี้4380

เข้าสู่ระบบ
"เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม"
คณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.5 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรรษา
21 สิงหาคม 2557
 

การแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
ส่วนภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้ที่ 4 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 20 ทีมคว้ารางวัลชมเชย
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมเดินเทอดพระเกียรติ
เนื่องวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา "12 สิงหามหาราชินี" และวันแม่แห่งชาติ
โดยมีคณะครู พนักงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมเดินเทอดพระเกียรติฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

8 สิงหาคม วันอาเซี่ยน
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซี่ยน
เพื่อให้นักเรียนได้ชมการแสดง อาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ของประเทศในแถบอาเซี่ยน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โดยกล่าวมอบดอกมะลิให้แม่ น้อมระลึกถึงพระคุณของแม่ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 38 ทุน

อ่านเพิ่มเติม...

 นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby