Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
281833
วันนี้วันนี้93
เมื่อวานเมื่อวาน127
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้501
เดือนนี้เดือนนี้6497

เข้าสู่ระบบ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้ารับการอบรมตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
โดยสถานตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน
20 พฤษภาคม 2558
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
17 พฤษภาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

นิเทศสัญจร ปีการศึกษา 2558
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพอำเภอเมืองที่ 1
เข้ารับฟังนโยบายและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก สพป.ลำพูน เขต 1
11 พฤษภาคม 2558
 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลำพูน
เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโดยใชเทคโนโลยี
จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4 - 8 พฤษภาคม 2558
 นางทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby