Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
223937
วันนี้วันนี้95
เมื่อวานเมื่อวาน172
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้267
เดือนนี้เดือนนี้3738

เข้าสู่ระบบ
กิจกรรมสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2  "เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม"
คณะครูและนักเรียนได้ทำบุญตักบาตรพระทุกวันศุกร์
ระหว่างเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน
18 กรกฎาคม 2557
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมประกวดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรรษา และแห่เทียนพระราชทานไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัย
10 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
มีกิจกรรมบวชสามเณร 5 รูป กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายต่าง ๆ
10 กรกฎาคม 2557
 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
1 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ครูสายชั้น ป.6 นำโดยนายภานุวัฒน์  สินธุปัน ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดในเมืองลำพูนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
 นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby