Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
269358
วันนี้วันนี้48
เมื่อวานเมื่อวาน208
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้454
เดือนนี้เดือนนี้48

เข้าสู่ระบบ
"ทำบุญตักบาตรสามเณร 84 รูป"
คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน 84 รูป
  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
30 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

"พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน"
คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับวัดพระธรรมกาย
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 84 รูป
ณ.วัดพระยืน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
27 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2558
26 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 
ต้อนรับครูนภัสสร  ศิลประเสริฐ
ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านปาง สพป.ลำพูน เขต 2
ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
23 มีนาคม 2558

 

 

"บรรพชาสามเณรฤดูร้อน"
โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ทำพิธีโกนผม
เพื่อบรรพชาสามเณร จำนวน 37 รูป ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
ณ วัดเด่นนกแต้ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
23 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 นางทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby