Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
274536
วันนี้วันนี้46
เมื่อวานเมื่อวาน161
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1073
เดือนนี้เดือนนี้5226

เข้าสู่ระบบ
"ดอกบัวบานสืบสานล้านนาสู่สากล"
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันสิ้นปัีการศึกษา "งานดอกบัวบาน"
เพื่อเทิดพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกในวันสิ้นปีการศึกษา 2557
31 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

"ทำบุญตักบาตรสามเณร 84 รูป"
คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน 84 รูป
  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
30 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

"พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน"
คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับวัดพระธรรมกาย
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 84 รูป
ณ.วัดพระยืน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
27 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2558
26 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 
ต้อนรับครูนภัสสร  ศิลประเสริฐ
ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านปาง สพป.ลำพูน เขต 2
ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
23 มีนาคม 2558

 

 นางทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby