Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
294478
วันนี้วันนี้185
เมื่อวานเมื่อวาน284
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้469
เดือนนี้เดือนนี้866

เข้าสู่ระบบ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
โดยคณะครู นักเรียน แต่ละสายชั้นไปวัดต่าง ๆ ในเขตเมืองลำพูน
29 กรกฏาคม 2558
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
จัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาไปวัดพระธาตุหริภุญชัย
โดยคณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.4
29 กรกรฎาคม 255

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนรับการนิเทศ 
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
จากคณะกรรมการนำโดย ผอ.วิลาศ  ศรีพายัพ
27 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

  ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กิจกรรมปลูกต้นไม้
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ.สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน
27 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
ให้การต้อนรับคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์จากประเทศอังกฤษ
ที่มาเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลลำพูนและจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ อนุบาล
24 กรกฏาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 นางทัศนีย์  บุญมาภิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby