Get Adobe Flash player

กิจกรรมนักเรียน

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
468683
วันนี้วันนี้135
เมื่อวานเมื่อวาน185
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้320
เดือนนี้เดือนนี้6065

เข้าสู่ระบบ 
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้เข้าร่วมโครงการความรู้ภาษาอังกฤษ “General  English Proficiency Test” ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 529  โรง และมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 170,669 คน โดยนักเรียนอนุบาลลำพูนได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ด.ญ.เพียงศิริ    คงธนาธร          ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.3

2. ด.ญ.ณัฐนนท์     วนาสินสมบูรณ์  ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.4

3. ด.ญ.ชนิดาภา     ไพรรินทราภา    ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.5

4. ด.ญ.ณามิ    ธัญกิจพรรณ           ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.6

5. ด.ช.ธรรมนิตย์    สิทธิกัน            ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.6

6. ด.ญ.นรบดี     แก้วเสถียร            ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.6

 
 
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมสงบนิ่งร่วมจิตอฐิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560
 

 การนิเทศ ติดตามการจัการเรียนรู้ รูปแบบสะเต็มศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
 
 
กิจกรรมวันตลาดนัดหนูน้อยอาเซียน
 
 
 
  การประเมินความพร้อม ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลลำพูน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
 นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 

เรียนรู้ไร้พรมแดน

โทรทัศน์ครู

facebookbaby